KATEGORİLER

  • BİLİŞİMSEL TASARIMLAR
  • ÇEVRE VE ENERJİ TEMALI TASARIMLAR
  • EĞİTSEL TASARIMLAR
  • TEKNOLOJİK TASARIMLAR
  • ENGELSİZ YAŞAM TASARIMLARI
  • SANATSAL TASARIMLAR
  • GÖRSEL VE İŞİTSEL TASARIMLAR
  • SAĞLIK TEMALI TASARIMLAR

BİLİŞİMSEL TASARIMLAR

Teknoloji, Elektrik Elektronik ve Bilişim alanlarına yönelik aşağıdaki alt başlıklar altında projeler üretilmelidir.

Kodlama ve yazılım kullanılan, akıllı ev, akıllı araç ,robotik çalışmalar, mobil uygulamalar, sağlık,eğitim, üretim alanındaki akıllı uygulamalar, sensör sistemleri, barkod sistemleri, kamera kayıt ve güvenlik sistemleri , araç takip sistemleri ve elektrik elektronik tasarım ürünleri.

SANATSAL TASARIMLAR

Yetenek ve hayal gücü ile üretilen, estetik değere sahip sanatsal tasarımlar bu kategoride değerlendirilecektir.

Şehir ve bölge planlama tasarımları , Peyzaj tasarımları,Resim tasarımları, Heykel tasarımları, Özgün Baskı, Dijital tasarımlar, Cam ve Seramik tasarımlar, kıyafet ve kostüm tasarımları, takı ve aksesuar tasarımları,

ENERJİ VE ÇEVRE TASARIMLARI

Günümüz dünyasında yenilenebilir enerji kaynakları ve çevre sorunları önemli bir yer tutmaktadır. Bu sorunlara yönelik gerçekleştirdiğiniz tüm tasarımlar bu kategoride değerlendirilecektir.

Su kirliliği, hava kirliliği, küresel ısınma, toprak kirliliği, atık geri dönüşümü, tarımsal sorunlar, akıllı şarj ve batarya sistemleri,, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer alternatif enerji kaynakları,yalıtım, gibi konularda gerçekleştirilen tasarımlar.

EĞİTSEL TASARIMLAR

Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazanımları desteklemek ve öğrenilen bilgilerin günlük hayatla ilişkilendirilmesini sağlayarak öğrencilere farklı öğrenme deneyimleri sunan tasarımları kapsamaktadır.

Eğitsel oyun materyalleri, dijital oyunlar, uzaktan eğitim teknolojileri vb. ürünleri kapsamaktadır.

TEKNOLOJİK TASARIMLAR:

Eski çağlardan beri mekanik sistemler insanoğlunun hayatını kolaylaştırma yönünde önemli işlevler yüklenmiştir ve hala da yüklenmeye devam etmektedir.

Mühendislik projeleri, günlük hayatta imalat, enerji, inşaat, biyoteknoloji, savunma vb. pek çok sektörde kullanılabilecek ürünleri kapsamaktadır.

ENGELSİZ YAŞAM TASARIMLARI:

Engelsiz yaşam tasarımları, engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için geliştirilen ürünlerdir.

Bu ürünler, fiziksel, işitsel, görsel, bilişsel ve iletişimsel engelleri aşmak için gerçekleştirilen tasarımları kapsamaktadır.

GÖRSEL VE İŞİTSEL TASARIMLAR:

İstenilen bir konuda poster, afiş, dergi, kısa film vb. materyaller ile farkındalığı arttıracak, bu konunun önemini ve öğretimini kolaylaştıracak çalışmalar ve yaygınlaştırmayı arttırabilecek, hem görsel hem de işitsel duyulara hitap eden tasarımları kapsamaktadır.

SAĞLIK TEMALI TASARIMLAR:

Günümüzde bilim ve teknolojide kaydedilen hızlı gelişmelerin kendisini en çok gösterdiği alanlardan birisi sağlıktır. Bu alan; toplumda bir sağlık sorununu çözecek ve yaşam kalitesini iyileştirecek ürünlerin geliştirilmesi, halk sağlığını koruma, gıda arzı ve güvenliği vb. tasarımları kapsamaktadır.