Genel Koşullar

 • Projeler iki öğrenciden oluşmalıdır.
 • Her öğrenci yalnız bir projede görev alabilir.
 • Projeler öğrenci ekipleri tarafından üretilip, ekip içerisinde proje danışmanı olmayacaktır.
 • Bir okuldan istenilen sayıda proje başvurusu yapılabilir.
 • Yarışmaya, ortaokuldan 5, 6, 7 ve 8. sınıflar, liseden 9, 10, 11. sınıflar dahil olabilirler.
 • Öğrenciler, öğretmen ve velilerinden yardım alabilirler.
 • Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersizdir.
 • Başvurular sadece online olarak yapılır.
 • Tüm kademeler ve tüm kategorilerdeki projeler kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 • Projeler, öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından objektif olarak değerlendirilir.
 • Panolarda kullanım alanı yükseklik 100cm X genişlik 70cm olacaktır. Posterleriniz bu ölçülere uygun olmalıdır.
 • Sergi düzenleme (yer, pano, masa vb. ihtiyaçlar) Okyanus Kolejleri tarafından yapılacaktır.
 • Projeler; öğrenci ekipleri tarafından, eğitim öğretim yılının birinci dönemi içerisinde verilen proje dönem ödevi kapsamında üretilmektedir. Proje dönem ödevi kapsamı dışında yapılan projeler ile, kategorilere ve diğer kurallara uygunluğu durumunda OBİT'e başvurulabilir.
 • Yarışma üç aşamadan oluşmaktadır.
 • Birinci aşamada öğrencilerin OBİT Yarışması'na yönelik gerçekleştirdikleri proje dönem ödevleri, kampüslerinde rehber ve zümre başkanı öğretmenlerinden oluşan kurul tarafından değerlendirilecektir.
 • İkinci aşamada kampüslerde OBİT Yarışması'na uygun görülen ve seçilen projeler OBİT Yarışması'na başvurmaya hak kazanacaktır.
 • Üçüncü aşamada OBİT Yarışması'na başvurmaya hak kazanan projeler online olarak başvurularını gerçekleştirecektir. Yapılan başvurular değerlendirilerek finalist tasarımlar belirlenecek ve sergi alanında jüri sunumları ile değerlendirilecektir.
 • Okyanus Kolejlerinin, yarışma koşulları ve ödüllerini değiştirme hakkı saklıdır.